Stichting Level Inn

Stichting Level Inn

ANBI STATUS

Beleidsplan

Ons beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop we onze doelstellingen willen bereiken. Het plan is gericht op het komende jaar en beschrijft onze activiteiten en werkwijze. Klik hier onder op Beleidsplan openen om het beleidsplan te lezen

Overige Gegevens

Naast het verplichte beleidsplan kunnen we extra informatie opnemen om onze transparantie te vergroten:

  • Contactgegevens:

KvK-nummer 86108085

RSIN 863863668

Rechtsvorm Stichting

Statutaire naam Stichting Level Inn

Statutaire zetel gemeente Venray

Bezoekadres Kempweg 162, 5801VV Venray

  • Bestuurssamenstelling

Voorzitter Christiaan Engels
Secretaris Evert Van Montfort
Penningmeester Christien Pluk

  • Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen vergoeding en geen beloning voor de werkzaamheden binnen de stichting

Jaaropgave

Onze jaaropgave biedt een overzicht van onze financiële situatie en activiteiten gedurende het afgelopen jaar. Hierin vindt u:

  • Inkomsten: Een overzicht van onze inkomstenbronnen.
  • Uitgaven: Hoe we de middelen hebben besteed.
  • Vermogensbeheer: Details over ons vermogen.